Každý rok v ČR při sečení zemře
kolem 60 000 srnčat